Tel.: +3612220230      E-mail: info@vita-pharm.hu

Fogpótlás


Fogpótlásnak nevezzük a hiányzó fog vagy fogak helyére készített, illetve a nagymértékben károsodott és így fogtöméssel nem ellátható fogak helyreállítására készített fogműveket. Foghiány több ok miatt is kialakulhat, fogainkat elveszíthetjük szuvasodás és következményes betegségei, fogínysorvadás és fogágybetegség, vagy akár egy erőteljes ütés (baleset) következtében is. Azonban bármi miatt is alakul ki a foghiány, a hiányzó fogat pótolni kell, azaz fogpótlás válik szükségessé.

 

Már egyetlen fog hiánya is jelentősen megbonthatja a fogazat funkcionális és esztétikai egységét: a hiányzó fog területén hosszabb rövidebb idő alatt az inaktivitás következtében megkezdődik a fogágy leépülése, a nyálkahártya-csont alapzat elvékonyodása és sorvadása. A zárt fogsorban az egymással érintkező fogak szoros funkcionális kontaktrendszert alkotnak, amely a foghiány miatt felbomlik, a fogak szétvándorolhatnak, elmozdulhatnak. A hiányt határoló fogak az elvesztett megtámasztás miatt rágóerő hatására a foghiány területe felé bedőlhetnek és így azt beszűkítve jelentősen megnehezítik a későbbi fogpótlás lehetőségét. A szemben lévő fogak a korábbi találkozó párjuk nélkül a hiány helyére „benőhetnek”, kiemelkedhetnek, szintén nagymértékben akadályozva a fogpótlás elkészítését. Mindezen elváltozások a harapási magasság kedvezőtlen megváltozását okozhatják, amely hatással van az állkapocsízület működésére is, fájdalmat, kattogást okozhat, amely csak nehezen kezelhető. A foghiány következtében a megmaradt fogaknak kell átvenniük a hiányzók funkcióját is, ami fokozott kopást, fájdalmat, a fogágy jelentős túlterhelését és következményes elváltozásait okozhatja. A hiányt határoló fogak szabaddá váló kontaktfelszínein a hiány miatt kieső rágási és „öntisztulási” mozgások és az inaktivitás miatt nagyobb mértékben szaporodhatnak el a baktériumok, ami jellegzetesen kialakuló szuvas elváltozásokat és jelentős fogkő felhalmozódást eredményezhet.

 

Mindezek mellett az elvesztett fogak hátrányosan befolyásolják a rágást és a táplálkozást, ezáltal a teljes szervezet egészségi állapotát, a rágóerő pedig megmaradt fogakra és/vagy a fogatlan ínyre terhelődik, ami jelentős túlterhelést és elváltozásokat okozhat ezeken a területeken. Nem utolsó sorban pedig a hiányos fogazat komoly esztétikai hátrányt is jelent, ami a mindennapi élet számos területén kellemetlen szituációkat okozhat.


Fogpótlás a múltban


Bármennyire meghökkentő, már az ókorban is készítettek fogpótlást az emberek – a régészek több olyan, ötezer évesnél régebbi koponyamaradványt találtak, amelyeken arany vagy egyéb fémből készült fogpótlás tanúsítja, hogy a hiányzó fogakból eredő problémákat már akkoriban is próbálták orvosolni.


A fogpótlás lehetőségei napjainkban


A mai modern fogászati technológia szerencsére kifinomultabb módszereket kínál a fogpótlás terén. Az, hogy ezek közül a fogpótlási lehetőségek közül melyiket választjuk, mindig a pótolni kívánt fogak számától és a foghiány elhelyezkedésétől, a környező fogak, a fogágy, és a nyálkahártya-csont alapzat állapotától, a harapási magasságtól vagy annak rendellenességeitől, valamint a páciens általános egészségi állapotától (pl. fémallergia) és természetesen egyéni elvárásaitól és lehetőségeitől is függ.

 

• Korona (szólókorona):

a lecsiszolt fog teljes felszínét borító rögzített fogpótlás, mely az előkészített csonkra ragasztócementtel kerül rögzítésre, alkalmazása akkor javasolt, ha kevés az épen maradt fogszövet, ami így fogtöméssel vagy betéttel nem pótolható. Készíthető a fogak alaki és esztétikai rendellenességeinek helyreállítása esetén, valamint kivehető fogpótlások rögzítésének fokozására.

 

• Csapos korona:

nagymértékű destrukció esetén, ha a fog koronai része teljesen vagy helyreállíthatatlanul elpusztult, de a gyökér/gyökerek és az azt körülvevő fogágy ép, lehetőség van a fogpótlás gyökérben történő rögzítésére is, ennek előfeltétele a gyökérben lévő kifogástalan gyökértömés jelenléte, valamint a megfelelő anatómiai viszonyok. Ilyenkor az előzetesen megformált gyökér üregbe egy „nyúlvánnyal” (csappal) rögzülő műcsonk kerül, amely a lecsiszolt fogkoronát helyettesíti, és erre kerül rögzítésre a fogpótlás (korona, híd, részleges fogsor rögzítő koronája).

 

• Híd:

a hiányzó fogat/fogakat határoló két vagy több pillérfogra kerülő koronákból (horgonykoronák) és az ezeket összekötő, a foghiányt áthidaló részből (hídtest) álló, egyben készített rögzített fogpótlás, amely csak a hiányzó fogakat pótolja (fogágyat, ínyt nem), egy vagy több egymás melletti fog hiánya esetén alkalmazható, ha a foghiány nem túlságosan nagy kiterjedésű, és a hiány területén lévő nyálkahártya-csont alapzat sorvadása sem nagy mértékű, amely további helyreállítást igényelne.

 

• Inlay rögzítésű híd:

kisebb foghiányok esetén ( egy fog hiánya), a szomszédos fogakba készített üregekben rögzülő betétekből, és az azokat összekötő hídtestből álló fogpótlás, mely így a szomszédos fogak lecsiszolás nélkül elkészíthető, ha azokban korábban nagyobb tömés vagy szuvasodás volt.

 

• Részleges vagy teljes kivehető műfogsor:

teljes foghiány, vagy még megmaradt fogakkal kialakult, de rögzített fogpótlással már nem ellátható nagyobb kiterjedésű, részleges foghiány esetén készített műanyag vagy fém alaplemezes kivehető fogpótlások, melyek a hiányzó fogak mellett az elsorvadt nyálkahártya-csont alapzat egy részét is pótolják (műíny), a rágóerőt így nemcsak a fogakra, hanem az ínyrészekre is elosztva, rögzítésük pedig vagy teljesen a fogatlan állcsontrészek felhasználásával, vagy még meglévő fogak esetén a fogsorban elhelyezett és a támfogakon rögzülő speciális, rejtett elhorgonyzásokkal történik (öntött kapocsrendszerek, csúsztatók, merevítőrudak, patentrendszerek, teleszkópok)

 

• Implantátum:

fogbeültetés vagy műgyökér beültetés, a legkorszerűbb fogpótlási mód, mellyel a páciens visszanyeri „saját” fogát. Az eljárás során a hiányzó fog vagy fogak helyére titánötvözetből készülő, változatos formájú és méretű implantátum csavarok kerülnek behelyezésre, majd a gyógyulás (csontosodás) után ezen implantátumokba illesztett felépítményekre készülő rögzített vagy kivehető fogpótlásokkal, a szomszédos fogak megkímélésével állítható helyre a foghiány, kiváló esztétikai és funkcionális eredménnyel és tartóssággal

 

• Héjkerámia:

az esztétikus fogpótlások egyik leglátványosabb eredményt hozó típusa a frontfogak elülső, látható felszínére készülő héjkerámiák. Ahogyan az elnevezés is mutatja, ezek nagyon precízen elkészített és pontosan illeszkedő, héjszerűen elvékonyított porcelánból készülő fogpótlások. Elsősorban a frontfogak szembetűnő esztétikai hibáinak, mint az elszíneződés (gyökérkezelt fogak, gyógyszerek által okozott), fejlődési rendellenességek, zománcdefektusok, alaki vagy méretbeli eltérések, a fogak között lévő nagyobb méretű rések, sérülések korrekciójára, megszüntetésére alkalmazott fogművek, melyek segítségével elkerülhető a fogak lecsiszolása és teljes borítókorona felhelyezése. Készíthetők még emellett a páciens kifejezett esztétikai igénye esetén, ha az fogfehérítéssel nem megoldható.
Nem alkalmazhatóak azonban a fogak nagyfokú destrukciójának helyreállítására, illetve ha a fogban nagyméretű fogtömések vannak, erőteljes kopottság, fogtorlódás, harapási rendellenességek (mélyharapás, élharapás), éjszakai fogcsikorgatás, súlyosabb íny-és fogágy gyulladás esetén.
Általában az ún. indirekt héjakat alkalmazzuk, melyeket az előkészített fogfelszínről vett precíziós lenyomat alapján a fogtechnikus készít el, és a következő kezelés során kerülnek a fogorvos által végleges rögzítésre. Elkészítésük nagyon pontos fogorvosi és fogtechnikai munkát igényel. Amennyiben a páciens a környező fogakénál világosabb fogszínt szeretne, úgy első lépésben egy fogfehérítésre van szükség, hogy utólag ne legyen szembetűnő színbeli eltérés a héjak melletti fogakhoz képest. A további kezelés során a gondosan érzéstelenített fog vagy fogak külső (ajak felé néző) felszínéről és az éli részéről speciális fúrókkal eltávolítunk kb. 0.5-1mm zománcréteget, vállasan (alátámasztást készítve) preparálva, majd az így kialakított felszínről precíziós lenyomatot készítünk, meghatározzuk a kívánt fogszínt, végül ideiglenes héjat helyezünk fel az érzékeny fogfelszín védelmére. A következő kezelésben az elkészült héjat bepróbáljuk, ellenőrizzük az illeszkedést, széli záródást, fogszínt, majd speciális ragasztócement segítségével a héjat a fogra ragasztjuk, és véglegesen kidolgozzuk, polírozzuk.
Napjainkban az esztétikus héj fogpótlások forradalmi újítása a kontaktlencse vékonyságú, különleges kerámiából készülő héjkerámia, amely előzetesen semmiféle csiszolást, foganyag feláldozást nem igényel, közvetlenül a helyreállítandó fogak felszínére rögzíthető, a fogakéval megegyező fizikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, így hosszútávon is megbízható esztétikai eredményt biztosít.


A fogpótlások anyagai


A fogpótlások anyagainak hasonló követelményeknek kell megfelelniük, mint bármely a szájüregbe tartósan behelyezett fogmű (fogtömés, betét) anyagának, tehát fontos szempont, hogy sem a szájüregi képleteket, sem a szervezetet ne károsítsa, megfelelő - lehetőleg a természetes fogakéhoz hasonló - mechanikai és biológiai tulajdonságokkal rendelkezzen, a rágóképességet kedvező irányba befolyásolja, esztétikus, és nem utolsó sorban tartós legyen. Mivel azonban jelen pillanatban nem nagyon létezik olyan anyag ,amely minden követelménynek maradéktalanul megfelel, ezért a fogpótlások is idővel elhasználódnak, vagy a környezetük alakul, változik, ezért bizonyos időnként cserére szorulnak.
Régebben a fogpótlások szinte kivétel nélkül különböző fémalapzatokkal készültek (kivéve a teljes műfogsorokat). Napjainkban - köszönhetően a technológiai újításoknak - a fogpótlások területén is egyre inkább előtérbe kerülnek a fogtömések esetén már régebb óta tapasztalható követelménybeli változások és fejlődések, miszerint az esztétikum és a funkció helyreállítása lehetőleg fémmentes, minél tartósabb és tökéletesebb fogpótlással történjen, lehetőleg a fog és a fogágy minél fokozottabb megkímélésével ( vállas preparálás)


A fogpótláshoz jelenleg alkalmazott technológiák:


• Hagyományos fémkerámia:

az egyik leggyakoribb megoldás, mely megfelelően elkészítve tartós és esztétikus fogpótlást biztosít, elérhető áron. Lényege, hogy a lecsiszolt fogakra egy speciális fogászati fémötvözetből öntéssel készülő pontos fémvázat mintáznak, mely megfelelő széli záródást és mechanikai ellenállóképességet ad, majd ennek próbája és a fogszín kiválasztása után a teljes fémfelület egy erre a célra kifejlesztett kerámiaréteggel (porcelán) kerül bevonásra, amely a szükséges esztétikai hatást adja meg, és így egyáltalán nem marad látható fémrész. Szólókoronák, valamint kis-és nagyobb kiterjedésű hidak is egyaránt készíthetők belőle.

 

• Nikkel-mentes fémkerámia:

ugyanaz, mint a fenti eljárás, csak ezesetben a fémalapzat Ni-mentes fémből készül, mivel a nikkel az az összetevő, amely ezen fogpótlások esetén a leggyakrabban felelős az esetlegesen kialakuló vagy már fennálló fémallergiáért.

 

• Aranykerámia:

ennél a megoldásnál a fémalapzat egy speciális összetételű fogászati aranyötvözetből készül, melynek előnye, hogy az arany kiváló megmunkálhatóságának köszönhetően nagyon pontosan mintázható és önthető, így rendkívül precíz fémváz készíthető, egyáltalán nem allergizál, és a teljes felszíne kerámiával ugyanúgy bevonható, tehát nincs látható fémfelszín. Egyetlen hátránya, hogy az aranyötvözet miatt valamivel drágább a fentieknél.

 

• Porcelán:

tisztán kerámiából a frontfogak esztétikai helyreállítását biztosító héjak, vagy szólókoronák készíthetők az adott fogra, vagy több fogra külön-külön. Mivel a kerámia nagyon rideg, merev és törékeny anyag, amely így még kisebb hidak készítésére sem alkalmas, mert a hiányt áthidaló alátámasztás nélküli rész hamar eltörne. Esztétikai hatása kiemelkedően jó, hisz még fémalapzat sincs, viszont sérülékenysége miatt megfelelő alátámasztást igényel, ezért csak vállasan preparált fogakra készíthető.

 

• Cirkónium, aluminium-oxid:

a fogászati anyagok legmodernebb csoportja, melyek a fémmentes fogpótlások széleskörű megvalósulását jelentik. Ezek speciális, fehér színű, a hagyományos értelemben vett fémeket nem tartalmazó anyagok, melyekből egy különleges, számítógép vezérelt eljárással, ún. CAD/CAM technológiával (computer által tervezett/computer segítségével készített) készül a fogpótlás váza. A megfelelően előkészített csonkokról vett precíziós lenyomatból a fogtechnikai laborban pontos gipszmintát készítenek, melyet ezután egy lézeres letapogatóval ellátott szkenner segítségével számítógépen megjelenítenek, majd a fogtechnikus a bevitt adatok alapján az erre a célra kifejlesztet szoftverrel virtuálisan megmintázza a készítendő fogpótlás vázát. Az így kialakított váz adatait egy speciális külföldi laborba továbbítják, ahol egy szintén számítógép által vezérelt robot a tervezet alapján az előre meglévő cirkónium-oxid tömbből mikroszkópikus pontossággal elkészíti a kért vázat. Az elkészült munkát gyorspostán visszajuttatják a laborba, majd a fogorvos által elvégzett szájüregi próba és fogszínválasztás után a technikus rárétegzi a vázra a végleges porcelán leplezést, végül az elkészült fogpótlást a fogorvos a csonkokra rögzíti.


Az így készült fogpótlások nagy előnyei a hagyományos fémkerámia technológiához képest, hogy nem tartalmaznak fémet, így nem áll fenn a későbbi allergia, vagy a fémkioldódás miatti galvanizmus veszélye, illetve az íny esetleges későbbi visszahúzódása során sem alakul ki esztétikailag kedvezőtlen fémszegély. Nagyfokú szilárdsággal és mechanikai ellenállóképességgel rendelkeznek nagyobb kiterjedésű hidak esetén is, miközben tökéletes esztétikai hatást nyújtanak a különleges fémmentes váznak köszönhetően, mely biztosítja a fény természetes áthaladását és visszaverődését az egyes rétegeken. A speciális tervezés és elkészítés segítségével minden korábbinál pontosabb illeszkedésű, formájú, széli záródású fogpótlás készíthető, melynek élettartama így jelentősen meghosszabbodhat.
Alkalmazhatók szinte minden területen: inlay, korona, híd, csapos fogmű, sőt implantátum felépítmény készítésére is Ez a fajta fogpótlás a hagyományos eljárásokhoz képest költségesebb, de a fent említett szempontok miatt hosszabb távon jóval tartósabb és esztétikusabb eredmény érhető el általa.

 


A régebben alkalmazott fogpótlás megoldásokat, mint a tisztán fémből készült, vagy a műagyag (akrilát) leplezésű fémvázas koronákat, hidakat manapság már a fenti eljárások birtokában nem nagyon használjuk.

 

• Műfogsorok (protézisek) anyaga:

nagyobb kiterjedésű, rögzített fogpótlással nem kezelhető részleges foghiány, valamint a fogak teljes hiánya esetén kivehető fogpótlásokat kell készítenünk, melyek rögzítését részben vagy teljesen a fogatlan állcsont felszínek segítségével, illetve még meglévő fogak esetén speciális rögzítőrendszerek beépítésével biztosítjuk, miközben a hiányzó fogak mellett az elsorvadt nyálkahártya-csont alapzat egy részét is pótoljuk.

 

A teljes kivehető fogsorok alaplemeze és műíny része általában speciális műanyagból, rózsaszín akrilátból készül, mellyel kedvező esztétikai hatás érhető el, a nyálkahártya felületekhez jól tapad, könnyű, a fémnél törékenyebb, ezért kevésbé redukálható a mérete, könnyen javítható, viszont vastagabb is, emiatt kezdetben nehezebb a megszokása, alapos gondozást, tisztítást igényel, mivel pórusaiban a szájüregi baktériumok, gombák könnyebben megtapadnak, és így gyulladást okozhatnak.

 

A részleges fogsorok alaplemeze a különleges alakbeli tervezés és a rögzítőelemek miatt általában speciális fémötvözetből készül, mely jól önthető, szilárd, ezért vékonyabbra, kisebb kiterjedésűre és nagyon pontosra készíthető, így kevésbé zavaró, nem törékeny, viszont javítása nehezebb, jól tisztítható, nem tapadnak meg rajta annyira a kórokozók, súlya nagyobb, de a rögzítőelemek biztosítják a stabilitását. A különleges rögzítőrendszerek gyárilag előre készített szerkezetek, melyek szintén speciális fém és műanyag részekből állnak.


Dr. Fadgyas Antal fogszakorvos